logo

Muos Music

Schlager

Den 28:e December 2017, rådde det Schlageryra på Cinderella.
Då uppträdde:
Magnus Bäcklund  -  Linda Bengtzing  -   Nanne Grönvall  -  Jan Johansen.